Regulamin rejsów i atrakcji bezpłatnych w ramach wydarzenia Święto Wisły 2023

Regulamin bezpłatnych rejsów i atrakcji Święta Wisły 2023.

§1. Organizator Święta Wisły 2023

1. Organizatorem wydarzenia jest Miasto st. Warszawa, realizatorem i koordynatorem jest Rosa Venti Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 33 / 13, 00-029 Warszawa NIP: 525-281-76-48 na zlecenie Zarządu Zieleni w Warszawie.

2. Projekt finansowany jest z budżetu Miasta St. Warszawy.

3. Organizator współpracuje przy realizacji projektu z armatorami wynajmującymi jednostki, posiadające odpowiednie aktualne dokumenty, oraz wykorzystuje własne jednostki.

§2. Rejs

1. Za rejs rozumiana jest wycieczka po Wiśle różnymi jednostkami przystosowanymi do żeglugi pasażerskiej po Wiśle.

2. Rejsy i rozpoczyna się w 5 lokalizacjach: Dworzec Wodny Warszawa, Płyta Desantu, Plaża Rusałka (Zoo), wyspa Poniatówka, Plaża Poniatówka.

3. Harmonogram godzinowy i lokalizacje miejsc rozpoczęcia spływów znajduje się na stronie rejsy.waw.pl/swieto-wisly-2023/atrakcje

4. Rejsy odbywają się w dniu 2 września 2023..

§3. Rezerwacje

1. Rezerwacje odbywają się tylko i wyłącznie na stronie rejsy.waw.pl

2. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia dla maksymalnie 4 osób na jeden rejs. Za każdą osobę pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 20 zł.

3. Dzieci mogą brać udział w rejsach wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów

4. Informacja o uruchomieniu zapisów będzie zamieszczana na portalach społecznościowych Dzielnicy Wisła oraz stronie wydarzenia na portalu facebook.

5. Warunkiem uczestnictwa w rejsie jest odebranie biletu w miejscu rozpoczęcia rejsu, najpóźniej 10 minut przez godziną rozpoczęcia rejsu..

§4. Odwołanie, zmiany rezerwacji

1. Odwołanie oraz zmiana rezerwacji odbywa się poprzez maila: kontakt@rejsy.waw.pl

2. Rejsy po stronie organizatora odwoływane są jedynie w przypadku warunkach, przy których żegluga mogłaby być niebezpieczna: wysoki stan wód, wiatr, alerty RCB.

3. W przypadku odwołania rejsu w wyniki sił wyższych, ustalany jest z uczestnikami nowy termin rezerwacji, bądź zwracana kaucja.

4. Pogoda nie jest powodem do odwoływania rezerwacji. W deszczowe, zimne dni możliwa jest zmiana jednostki przez organizatora na taką, która posiada zadaszenie / ogrzewanie.

§5. Kaucja

1. Przy dokonywaniu rezerwacji pobierana zostaje kaucja zwrotna w wysokości 20 zł / os. Kaucję należy wpłacić przy użyciu systemu rezerwacji Tpay.com.

2. Zwrot kaucji następuje automatycznie poprzez system rezerwacji dzień po rejsie. Transfer środków w zależności od banku może potrwać do 3 dni roboczych. W większości przypadków zwrot środków odbywa się natychmiastowo.

3. Kaucja nie jest zwracana, jeśli uczestnik nie pojawił się na rejsie, bądź odwołał swoją rezerwację na mniej niż 24h przed planowaną rezerwacją.

§6. Pytania, uwagi

1. Wszystkie pytania, uwagi prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@rejsy.waw.pl