Regulamin rejsów bezpłatnych

Regulamin bezpłatnych rejsów Stołecznej Żeglugi Pasażerskiej.

§1. Organizator Cyklu Bezpłatnych Rejsów

1. Organizatorem, koordynatorem Cyklu Bezpłatnych Rejsów Stołecznej Żeglugi Pasażerskiej jest Rosa Venti Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 33 / 13, 00-029 Warszawa NIP: 525-281-76-48 na zlecenie Zarządu Zieleni w Warszawie.

2. Projekt finansowany jest z budżetu obywatelskiego na rok 2022 Miasta St. Warszawy.

3. Organizator współpracuje przy realizacji projektu z armatorami wynajmującymi jednostki, posiadające odpowiednie aktualne dokumenty, oraz wykorzystuje własne jednostki.

§2. Rejs

1. Za rejs rozumiana jest 1 godzinna wycieczka po Wiśle różnymi jednostkami przystosowanymi do żeglugi pasażerskiej po Wiśle.

2. Rejs rozpoczyna się w 3 lokalizacjach: Przystań Młociny, Dworzec Wodny Warszawa, oraz Plaża Romantyczna.

3. Większość rejsów odbywa się z Dworca Wodnego Warszawa.

4. Harmonogram godzinowy i lokalizacje miejsc rozpoczęcia spływów znajduje się na stronie wodnawarszawa.pl/rejsy

5. Rejsy odbywają się od 1 maja 2022 do końca października 2022. W miesiącach maj - wrzesień rejsy odbywają się codziennie, w październiku - w weekendy.

§3. Rezerwacje

1. Rezerwacje odbywają się tylko i wyłącznie na stronie wodnawarszawa.pl

2. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia dla maksymalnie 6 osób na jeden rejs. Za każdą osobę pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 15 zł.

3. Dzieci mogą brać udział w rejsach wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów

4. Rejsy publikowane są z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, z czego cykl rejsów na kolejny tydzień publikowany jest co tydzień w poniedziałki w godzinach wieczornych.

§4. Odwołanie, zmiany rezerwacji

1. Odwołanie oraz zmiana rezerwacji odbywa się poprzez maila: kontakt@wodnawarszawa.pl

2. Rejsy po stronie organizatora odwoływane są jedynie w przypadku warunkach, przy których żegluga mogłaby być niebezpieczna: wysoki stan wód, wiatr, alerty RCB.

3. W przypadku odwołania rejsu w wyniki sił wyższych, ustalany jest z uczestnikami nowy termin rezerwacji, bądź zwracana kaucja.

4. Pogoda nie jest powodem do odwoływania rezerwacji. W deszczowe, zimne dni możliwa jest zmiana jednostki przez organizatora na taką, która posiada zadaszenie / ogrzewanie.

§5. Kaucja

1. Przy dokonywaniu rezerwacji pobierana zostaje kaucja zwrotna w wysokości 15 zł / os. Kaucję należy wpłacić przy użyciu systemu rezerwacji Tpay.com.

2. Zwrot kaucji następuje automatycznie poprzez system rezerwacji dzień po rejsie. Transfer środków w zależności od banku może potrwać do 3 dni roboczych. W większości przypadków zwrot środków odbywa się natychmiastowo.

3. Kaucja nie jest zwracana, jeśli uczestnik nie pojawił się na rejsie, bądź odwołał swoją rezerwację na mniej niż 24h przed planowaną rezerwacją.

§6. Pytania, uwagi

1. Wszystkie pytania, uwagi prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@wodnawarszawa.pl